E-magazín o pohybu, zdravém vývoji, ergonomii, sportu a cestování.

Zdravý vývoj

Zdravý tělesný i duševní vývoj není samozřejmostí.  Vzdálili jsme se přirozenému vývoji ovlivňování přírodou i společenstvím. Nyní na nás má vliv na jedné straně nadbytečné omezování v pohybu, často i v myšlení, předkládány jsou nám hotové „pravdy“, na druhé straně máme obrovské možnosti škodit sobě i druhým. Cestou je pochopit sebe, své tělo i své duševní potřeby a najít své místo v životě, mít se rád, vážit si sebe i svého okolí.

Motto: „Čím slabší je tělo, tím víc poroučí; čím silnější, tím víc poslouchá.“ Jean-Jacques Rousseau

Na tomto místě se budete pravidelně dozvídat, jak to zařídit, aby vás vaše pohybové ústrojí nebolelo a hlavně vás neomezovalo.Nejen záda VII Tisk Email
Zdravý vývoj
Napsal uživatel MUDr. Věra Kleplová   
Pátek, 06 Listopad 2009 21:56

Čas nesmírně rychle utíká. Je mi už 9 měsíců. Co jsem se od posledně naučil. Uměl jsem se přetáčet ze zad na břicho na obě strany. Trochu mi to dělalo potíže, ale teď je to naprosto jednoduché. Na bříšku jsem se naučil plazit. Nejdřív jsem se pokusil přitahovat  předloktím obou rukou. Potom jsem přišel na to, že je dobré použít ještě nohy.

Celý článek...
 
HYPERAKTIVNÍ DÍTĚ aneb není pohyb jako pohyb - 9 Tisk Email
Zdravý vývoj
Napsal uživatel PaedDr. Jaroslava Novotná   
Neděle, 18 Říjen 2009 20:32

Pozice učitele

Je velmi náročné vyučovat velkou třídu, kde jsou problematické děti. Je však ale třeba uvědomit si, že jsme toto povolání přijali kvůli dětem a ne kvůli seberealizaci, to znamená, že náš vyučovací předmět není jediným pevným bodem vyučovacího procesu.

Celý článek...
 
HYPERAKTIVNÍ DÍTĚ aneb není pohyb jako pohyb - 8 Tisk Email
Zdravý vývoj
Napsal uživatel PaedDr. Jaroslava Novotná   
Neděle, 18 Říjen 2009 20:23

Rodinné klima

"Matka vede dítě k otci, otec vede dítě k lidem" - zní základní  informace k rozvíjení příznivého rodinného klimatu. Co si však ale počít, je-li v rodině dítě s ADHD?

Celý článek...
 
HYPERAKTIVNÍ DÍTĚ aneb není pohyb jako pohyb - 6 Tisk Email
Zdravý vývoj
Napsal uživatel PaedDr. Jaroslava Novotná   
Neděle, 18 Říjen 2009 20:02

Učební plán

Přestože je žák s ADHD často velmi inteligentní, rychle ztrácí reálné sebehodnocení, protože zažívá často neúspěch a výsměch. Vidíme-li, že žák při vyučování nestačí běžnému tempu, především proto, že se hyperaktivita často střídá se stavy psychické vyčerpanosti, musíme se zamyslet nad možností individuálního učebního plánu, a to tak, že pro každý předmět tuto eventualitu posoudíme zvlášť.

Celý článek...
 
HYPERAKTIVNÍ DÍTĚ aneb není pohyb jako pohyb - 4 Tisk Email
Zdravý vývoj
Napsal uživatel PaedDr. Jaroslava Novotná   
Neděle, 18 Říjen 2009 19:27

Dítě s ADHD neudrží pozornost  tam, kde se pouze mluví a píše na tabuli. Je pro něj dobré video, střídání vnímaných informací, jejich forma. Když vidíme, že ztrácí pozornost nebo zájem, je dobré mít připravenu formu, která by dítě zaujala. Stimulovat zájem, třeba i tím, že průběžně sledujeme, jakým způsobem si dělá poznámky nebo čím se zabývá při výkladu. Dovolit mu, aby třeba kreslilo to, o čem vyprávíme /dějepis/.

Celý článek...
 
HYPERAKTIVNÍ DÍTĚ aneb není pohyb jako pohyb - 7 Tisk Email
Zdravý vývoj
Napsal uživatel PaedDr. Jaroslava Novotná   
Neděle, 18 Říjen 2009 20:13

Sociální dovednosti

Principem dobrého vytváření sociálních vazeb a chování je  m o ž n os t  v ý b ě r u,  r o z v í j e n í  s c h o p no s t í  k  r o z h o d o v á n í.

Celý článek...
 
HYPERAKTIVNÍ DÍTĚ aneb není pohyb jako pohyb - 5 Tisk Email
Zdravý vývoj
Napsal uživatel PaedDr. Jaroslava Novotná   
Neděle, 18 Říjen 2009 19:55

Dítě by mělo monitorovat své projevy při vyučování. Nemá smysl psát poznámky, ale samo si může psát do svého deníčku nebo poznámkového sešit, kdy se dopustilo přestupku nebo co bylo naopak pozitivně hodnoceno. Tím získá kontrolu a pochopí, co je  s e b e k á z e ň.Nedostatek sebekázně, přijetí řádu a nesystematičnost dítě dezorientují a vždy způsobí, že obtíže spojené s jeho vedením se znásobují. Kázeň a sebekázeň není dril, ale formování osobnosti pro vybudování vlastního řádu, který  mu bude vyhovovat, bude pro něj přijatelný  a tak  pozitivně přispěje k  poznání vlastní identity.

Celý článek...
 
HYPERAKTIVNÍ DÍTĚ aneb není pohyb jako pohyb - 3 Tisk Email
Zdravý vývoj
Napsal uživatel PaedDr. Jaroslava Novotná   
Neděle, 18 Říjen 2009 19:13

Poznávací schopnosti dětí s ADHD nebývají dotčeny, inteligence bývá nadprůměrná především v oblasti logického myšlení.  Častá bývá porucha paměti (většinou krátkodobé), což může být způsobeno impulzivitou a nedostatečnou koncentrací.  Tyto poruchy paměti a koncentrace zmírníme tzv. dávkovaným učením, v domácích podmínkách nenutíme dítě k dlouhodobému programu (domácí úkoly a příprava na vyučování by se měly odbývat v ovzduší klidu. Po deseti až patnácti minutách přestávka.

Celý článek...
 
« ZačátekPředchozí123456DalšíKonec »

Strana 3 z 6