E-magazín o pohybu, zdravém vývoji, ergonomii, sportu a cestování.

Ergonomie jedince v závislosti na věku – období studia. Tisk Email
Ergonomie
Napsal uživatel MUDr. Jitka Mašková - Švejdová   
Středa, 21 Říjen 2009 20:44

Student by měl již mít základní ergonomické návyky, měl by umět sedět, vzpřímeně chodit, měl by mít návyk pravidelného pohybu pro zdraví. A měl by i rozumět tomu, proč je pro něho výhodné se podle pravidel ergonomie chovat. V případě, že mladý člověk si nevytvoří potřebné návyky, bude si celý svůj život poškozovat páteř, klouby, přetěžovat svaly, bude úsporně dýchat. V této době většina mladých lidí ještě obtíže nemá, ale již si zakládá na pozdější bolesti.

Době studií odpovídá i věk, kdy se mladý člověk začíná zajímat o svůj vzhled, začíná svým vzhledem vyjadřovat své pocity, své postoje. V mladších letech většinou dítě napodobuje držení těla své rodiny. Nyní napodobuje své vrstevníky, své vzory, kterým se chce podobat. Potkáváme skupinky teenagerů, kteří se snaží být neviděni, přes hlavu mívají kapuci, hlavu v předsunu, zvednutá ramena. Opakem bývají někteří mladí muži, kteří se snaží vypadat mužně a posilují zvláště prsní svaly. Výsledkem bývá svalová nerovnováha v oblasti ramen, jejíž důsledky se přenáší i na hrudník a šíji. Zkrácené prsní svaly pak brání fyziologické práci lopatek. Ve středním věku pak mívají tito muži velké obtíže zvláště s rameny.

Mnohá děvčata, která zvolila častou chůzi v botách s vysokými podpatky netuší, že je nutné nošení této obuvi kompenzovat péčí o nožní klenbu a protaženou Achillovu šlachu. I je zcela zbytečně čekají obtíže, v tomto případě bolesti nohou, bolestivé paty s tzv. ostruh. Nevyplácí se ani pravidelné dlouhodobé sezení s nohou přes nohu.

Studenty čeká mnoho hodin příprav u počítače, vysedávání v posluchárnách vysokých škol, jejichž lavice jsou přímo mučící nástroje pro většinu studujících. Není náhodou, že v této době již početná skupina studentů vyhledává pomoc u lékaře – ortopéda, neurologa, rehabilitačního lékaře. Protože je nikdo neseznámil s příčinou obtíží a s možností prevence, tak očekávají od terapeuta pomoc v podobě léku, masáží, obstřiku. Velmi často i proto odmítají vidět svůj podíl na obtížích a brání se představě, že by měli začít pravidelně cvičit, protože jim chybí návyk. Nechtějí měnit nic na svém chybném držení těla a často tedy hledají ty z lékařů, kteří je budou léčit pasivně, ale tudy vede cesta jen k chronickému onemocnění pohybového ústrojí, nemohou se uzdravit, protože neodstraní příčinu obtíží.

Je proto nutné, aby výuka ergonomie již pronikla na střední a vysoké školy. Každý student by se měl seznámit se zásadami prevence onemocnění pohybového ústrojí, měl by umět pracovat s počítačem bez vlastního poškozování. A měl by se i seznamovat s ergonomií své budoucí práce.

Poznání zásad ergonomie není obtížné, ale je potřebné pro jedince. Kdyby školství se ujalo výuky ergonomie, pronikavě by se v budoucnu snížila nemocnost s velkým ekonomickým plusem jak pro samotné zdravotnictví, tak i pro celé hospodářství.

Článek navazuje na články: Ergonomie jedince v závislosti na věku - školní věk, Ergonomie jedince v závislosti na věku - předškolní věk.